• Emergència climàtica i contaminació ambiental /
  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

    Si el sector salut fos un país, seria el cinquè emissor més gran del planeta. Amb aquestes dades, i en un context de crisi climàtica, es posa de manifest la rellevància de conduir al sector cap a un camí de baixes emissions, alineant d’aquesta manera els objectius mundials de salut amb els objectius mundials en matèria climàtica. Si s’aconseguís alinear el desenvolupament, el creixement i la inversió en salut amb els objectius climàtics globals, el 10 % de l’economia mundial que representa el sector de la salut podria ajudar a impulsar la descarbonització i propiciar un futur climàticament més sostenible, equitatiu i saludable.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

Riscos i oportunitats envers el canvi climàtic

Anant un pas més enllà en relació a la mitigació i l’adaptació als efectes de la crisi climàtica, l’entitat pot avaluar els riscos i les oportunitats relacionats amb el canvi climàtic que poden tenir un efecte a l’organització.

Partint de les orientacions de les principals iniciatives internacionals en aquest àmbit, l’avaluació dels riscos i oportunitats relacionats amb canvi climàtic haurien de considerar els següents aspectes:

*Riscos per a l’organització derivats dels efectes del canvi climàtic: es podrien relacionar amb els efectes derivats de la transició cap a una economia baixa en carboni i amb els impactes físics del clima a la pròpia organització.

*Oportunitats derivades dels efectes del canvi climàtic per a l’organització: les oportunitats es poden relacionar amb augmentar l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i l’estalvi de costos relacionat, l’adopció de fonts d’energia de baixes emissions, el desenvolupament de nous productes i serveis, l’accés a nous mercats i l’augment de la resiliència al llarg de tota la cadena de subministrament.

ODS Relacionats
13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors

E1-15

Efectes financers potencials associats a riscos derivats del canvi climàtic relacionats amb impactes físics.

E1-16

Efectes financers potencials associats a riscos derivats del canvi climàtic relacionats amb la transició cap a una economia baixa en carboni.

E1-17

Efectes financers potencials associats a les oportunitats derivades dels efectes del canvi climàtic.