• Compra responsable /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

    La compra responsable que integri aspectes ètics, socials i ambientals s’ha mostrat com un valuós instrument per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

    En aquest àmbit, els serveis sanitaris de finançament públic constitueixen, sens dubte, un dels sectors on la difusió d’aquests principis en els processos de compra i contractació pot tenir un major impacte positiu en el benestar i la salut de les persones treballadores, en la comunitat i en la protecció de l’entorn al llarg de tota la cadena de valor.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

Sensibilització, col·laboració i aliances

Dissenyar una política de col·laboració amb les empreses proveïdores que s’identifiquin com a estratègiques.

Entre aquestes accions de col·laboració, es poden impulsar iniciatives de coordinació per elaborar nous plans i estratègies, la definició d’objectius comuns o actuacions relacionades amb la política de millora continua de l’entitat. Així mateix, també es podria valorar l’impuls d’accions de col·laboració per explorar noves possibilitats en l’àmbit de la innovació i la creació de nous serveis.

Per altra banda, serà interessant impulsar accions de sensibilització amb aquelles empreses proveïdores que estiguin menys avançades en relació a la gestió de la sostenibilitat i estructurar aliances estratègiques amb aquelles que siguin referents pel seu compromís amb la comunitat i l’entorn.

ODS Relacionats
12. Producció i consum responsables, 17. Aliances per a assolir els objectius
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

76 (1c-02-E-01-E)

79 (1c-02-E-04-Q)

84 (1c-02-D-04-Q)

345 (4a-04-D-01-Q)

349 (4a-04-D-05-Q)

Indicadors
Recuros de referència