• Compromís amb els professionals /
  • Salut, Benestar i Seguretat
  • Salut, Benestar i Seguretat

    La pandèmia SARS-COV-2 ha afectat plenament els professionals de la salut que han estat exposats a un nou risc biològic amb tots els efectes negatius que aquesta situació ha comportat per la seva salut física i també mental. En aquest sentit, ha pres encara més rellevància la valoració de la salut i la seguretat dels professionals sanitaris i el paper de lideratge que han de desenvolupar les organitzacions de salut en el desplegament d’aquest àmbit de salut, benestar i seguretat.

    Una organització promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, i dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn laboral i en la comunitat en la que treballa.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Salut, Benestar i Seguretat

Sistema de gestió de conflictes

Disposar d’un sistema de gestió de conflictes sorgits entre professionals de l’organització, del mateix o diferent àmbit assistencial, que inclogui el foment de la resolució dels conflictes relacionals interpersonals a partir de valors com l’escolta activa, el diàleg i la negociació.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

295 (3e-02-E-06-E)

Indicadors