• Orientació a l'Usuari /
 • Recerca i Innovació
 • Recerca i Innovació

  La recerca és fonamental per millorar la salut dels ciutadans i per resoldre molts problemes de salut del territori. Invertir en recerca és posar les bases de la salut futura de la societat. Amb la recerca es vol incrementar el coneixement sobre els factors que incideixen sobre la salut i sobre les causes (genètiques, ambientals o socials) que provoquen les malalties.

  El coneixement generat investigant en salut permet un avenç significatiu en la implementació d’accions preventives, diagnòstiques i terapèutiques per poder actuar contra les malalties -tant des del punt de vista individual com poblacional-, així com per protegir i promocionar la salut.

Acció

 • Orientació a l'Usuari
 • Recerca i Innovació

Transformació digital i gestió de la tecnologia

Articular un Pla de treball per a la transformació digital de l’organització i la gestió de la tecnologia que inclogui:

 • Disposar de sistemes per a la detecció, l’avaluació de la utilitat, el rendiment i la rendibilitat de les noves tecnologies emergents.
 • Un pla d’inversions vigent en tecnologia fonamentat en les necessitats expressades per la Direcció.
 • Un inventari de l’equipament tecnicoassistencial en ús tant si és propi com llogat.

El Pla de treball ha de garantir l’equitat en l’accés a una atenció sanitària de qualitat, en condicions de ciberseguretat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 9. indústria, innovació i infraestructura
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

471 (4d-01-E-01-Q)

472 (4d-01-E-02-Q)

473 (4d-01-E-03-Q)

474 (4d-01-E-04-E)

Indicadors