• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Ús d’energies renovables

Fomentar l’ús d’energies renovables, valorant diferents alternatives, com l’autoconsum a partir de l’energia generada per instal·lacions fotovoltaiques en la coberta dels edificis, la cogeneració, l’adquisició d’energia verda a companyies subministradores amb garantia d’origen (GdO) o la utilització de combustibles d’origen renovable, com la biomassa.

ODS Relacionats
7. Energia assequible i no contaminant, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1111 (8a/b-02-01-12-Q)

Percentatge d’energia generada per sistemes alternatius.