Passos a seguir

Comunicació i sensibilització

Articulació del Pla de comunicació​

Impulsar accions de comunicació i sensibilització durant la definició de l’estratègia de sostenibilitat i, posteriorment, durant la implementació del pla d’acció és un aspecte clau per facilitar l’assoliment dels reptes i objectius que ens plantegem en els àmbits social, ambiental i de governança.​

​Amb la finalitat de planificar les accions de comunicació i sensibilització en aquests àmbits serà interessant elaborar un Pla de comunicació que, a partir del posicionament institucional i del nostre storytelling, defineixi els missatges clau que volem compartir amb els nostres grups d’interès i a través de quines accions i canals els farem arribar.

L'apunt

Aquests són els possibles canals per informar del compromís institucional amb la sostenibilitat, de les accions impulsades i dels resultats aconseguits en aquest àmbit:​