Passos a seguir

Pas 3. Estrategia i Pla d’acció

Articulació del Pla d’Acció

Una vegada hem definit els eixos de l’estratègia de sostenibilitat i hem concretat els objectius, i tenint sempre com a base els resultats de l’anàlisi i les oportunitats de millora identificades a la fase de diagnosi, estarem preparats per definir les accions que s’articularan en el Pla de sostenibilitat.​

​És important que les accions estiguin clarament definides, contemplant, entre altres aspectes, l’àrea que haurà de liderar la seva implementació i el calendari d’aplicació, ja que aquests elements facilitaran l’aplicació del pla i la seva integració de manera transversal en els diferents àmbits de gestió de l’organització.

L'apunt

En la definició de les accions del Pla de sostenibilitat s’hauran de contemplar, com a mínim, els següents elements: