Passos a seguir

Pas 3. Estrategia i Pla d’acció

Definició dels eixos i les línies estratègiques​

L’estratègia de sostenibilitat ha de basar-se en uns eixos i línies estratègiques, a partir dels àmbits prioritaris d’actuació que s’hagin identificat a la fase de diagnosi, que siguin coherents amb el propòsit i la missió, visió i valors de l’entitat i amb els principis de la seva Política de sostenibilitat. ​

​L’estratègia de sostenibilitat ens permetrà integrar les dimensions social, ambiental i de bon govern de manera transversal en totes les àrees i àmbits d’actuació de la nostra organització. Posteriorment, facilitaran l’articulació del pla d’acció i l’elaboració del relat del nostre compromís amb la comunitat i l’entorn. Dit d’una altra manera, una estratègia de sostenibilitat ens ajudarà a disposar d’un fil conductor que doni coherència a totes les accions que impulsem relacionades amb la gestió ètica, responsable i sostenible, i ens ajudarà a comunicar-les i fer-les valdre.​

L'apunt

La definició dels eixos i les línies estratègiques del pla de sostenibilitat es poden estructurar en àmbits, a partir d’algun dels següents aspectes:​