Passos a seguir

Pas 3. Estrategia i Pla d’acció

Concreció d’objectius​

L’estratègia de sostenibilitat ens ha de permetre assolir uns objectius que millorin el nostre comportament ambiental i la nostra relació amb els grups d’interès, avançant en la integració de la gestió ètica i el bon govern.​

​La gestió per objectius, a més d’ajudar-nos a focalitzar els esforços de les nostres actuacions i valorar els resultats aconseguits identificant noves oportunitats de millora, és una eina molt valuosa per alinear els i les professionals de l’entitat amb l’assoliment d’unes fites comunes. Així mateix, disposar d’uns objectius definits ens ajudarà a compartir, comunicar i donar valor al nostre compromís amb la sostenibilitat.​

​Per fer una gestió eficient dels objectius de sostenibilitat, serà important integrar els més rellevants en el quadre de comandament de l’estratègia general de l’organització.​

L'apunt

Els objectius de sostenibilitat hauran de ser SMART: específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals.​

Per saber-ne més, fes clic aquí