Passos a seguir

Pas 4. Implementació, seguiment i avaluació

Establiment de KPI clau i quadre de comandament​

Amb la finalitat de garantir una correcta implementació del Pla d’acció i el seguiment del grau d’assoliment dels objectius definits, s’haurà de disposar d’un quadre de comandament que integri els indicadors clau o KPI associats a la nostra estratègia de sostenibilitat.​

​El quadre de comandament ens ajudarà a prendre decisions estratègiques i operatives segons els indicadors associats al nostre Pla d’acció i ens ajudarà a reportar els resultats aconseguits.

L'apunt

El quadre de comandament de l’estratègia de sostenibilitat hauria de contemplar els següents aspectes:

Per veure un exemple d’un quadre de comandament, fes clic aquí​