Passos a seguir

Pas 4. Implementació, seguiment i avaluació

Sistema de seguiment i avaluació​

El seguiment i l’avaluació de l’estratègia de sostenibilitat són accions clau per garantir l’èxit de la implementació del pla d’acció i l’assoliment dels objectius plantejats.​

​Considerant la perspectiva transversal de les dimensions social, ambiental i de bon govern i la seva relació amb les diferents àrees de gestió de l’organització, serà interessant que en les accions de seguiment i avaluació participin diferents agents clau, com poden ser l’àrea responsable de la implementació de l’acció, la persona referent de sostenibilitat i el Comitè de sostenibilitat (vegeu Configuració de l’estructura de governança).​

L'apunt

El procés de seguiment i avaluació de la implementació del pla de sostenibilitat es podria basar en les següents accions:​