Passos a seguir

Pas 4. Implementació, seguiment i avaluació

Revisió per la direcció i millora continua

L’estratègia de sostenibilitat ha de tenir una naturalesa dinàmica, que faciliti la integració de nous objectius i projectes a mesura que l’entitat avanci en el seu compromís amb la gestió ètica, responsable i sostenible, i en resposta a nous requeriments del nostre entorn i dels grups d’interès amb què ens relacionem. Així mateix, serà molt útil identificar les oportunitats de millora necessàries per reenfocar algunes qüestions segons l’experiència adquirida a partir de la implementació del pla d’acció.​

​Per aquests motius, s’ha de portar a terme, de manera periòdica, una revisió per part de la Direcció sobre l’estat d’implementació del pla d’acció, a partir dels resultats obtinguts durant el seguiment i avaluació, amb la finalitat de poder continuar avançant en la millora contínua de la nostra estratègia de sostenibilitat.

L'apunt

L’informe de revisió per la Direcció hauria de contenir, com a mínim, el següent contingut:​​