Passos a seguir

Pas 1. Compromís

Definició de la missió, visió i valors 

L’estratègia corporativa d’una organització ha de buscar assolir la visió, mitjançant la missió i basant-se en els valors de l’entitat. En el marc del compromís amb la sostenibilitat, és important que aquests elements estratègics integrin aspectes relacionats amb la gestió ètica, responsable i sostenible. ​

La missió és el manifest de la raó d’existir de l’organització, on es defineix a què es dedica l’entitat, com ho porta a terme i quina és la seva proposta de valor, explicant-ho d’una manera específica i clara. És important incorporar a la missió la nostra proposta de valor perquè respongui a la realitat de la nostra entitat. ​

​D’altra banda, l’enunciat de la visió ha de dir-nos cap a on es dirigeix l’organització, on vol estar en el llarg termini. Per tant, la visió de la nostra entitat ha de ser inspiradora i ambiciosa, fent que totes les persones que en formen part s’hi identifiquin. La visió ha de servir d’estímul per treballar de forma alineada per assolir l’objectiu comú. ​

Els valors corporatius són els principis, ideals i creences de l’organització i de les persones que hi treballen. Els valors ajuden a emmarcar línies d’actuació i permeten que es prenguin decisions basades en els mateixos principis. Normalment, s’enuncien entre 5 i 7 valors, tot i que no existeix una regla establerta. Definir-ne un número reduït ajuda a establir uns principis prioritaris, clars i concrets.

L'apunt

L’enunciat de la missió ha de respondre a preguntes com:
​A què ens dediquem? Per què existim? Com ho fem? ​

Per definir la visió, s’haurà de reflexionar sobre qüestions com:
Què volem ser en el futur? On volem arribar?

Els valors se centren a respondre preguntes com:
​Quins són els nostres principis? En què creiem?

Trobareu més informació sobre aquesta qüestió, al cercador d’accions i recursos