Passos a seguir

Pas 1. Compromís

Configuració de l’estructura de governança

El sistema de governança de l’estratègia de sostenibilitat ha de comptar amb la participació de diferents agents clau, que tindran un paper destacat durant el desplegament del Pla d’acció. Per tant, s’hauran d’identificar aquests actors i definir clarament les seves funcions relacionades amb la implementació, el seguiment, l’avaluació i la millora contínua del Pla de sostenibilitat.​

​Una de les figures més rellevants a l’estructura de governança és la persona referent de sostenibilitat, que haurà de comptar amb les competències i coneixements necessaris per gestionar els aspectes ambientals, socials i de bon govern (ASG). Aquesta persona també haurà de conèixer les implicacions i impactes relacionats amb la sostenibilitat més significatius per a l’organització.​

​Un altre agent clau a l’estructura de governança és el Comitè de sostenibilitat, que haurà de ser designat pel màxim òrgan responsable de l’organització i integrat per un grup de persones que sigui representatiu de les diferents àrees de gestió. Aquest comitè haurà de supervisar l’execució de les accions del Pla de sostenibilitat, així com el grau d’assoliment dels objectius definits, i podrà assessorar a la Direcció sobre oportunitats i millores operacionals relacionades amb els aspectes ASG.​