Passos a seguir

Pas 1. Compromís

Establiment de la Política de sostenibilitat 

Un dels primers passos per avançar en la gestió responsable i sostenible és definir la Política de sostenibilitat de l’organització. Aquesta política és un element clau en l’estratègia de sostenibilitat, ja que desenvolupa els principis i el compromís de l’organització d’integrar els aspectes socials, ambientals, ètics i de bon govern en la seva activitat i en la seva relació amb els grups d’interès. ​

​Com a document estratègic, ha d’estar aprovat pel màxim òrgan de govern de l’entitat, ha de ser comunicat a totes les persones que treballen per l’organització i en el seu nom i també ha d’estar a disposició pública. La Política de sostenibilitat haurà de ser ambiciosa, però realista i aplicable, i haurà de ser coherent amb el propòsit i amb la missió, visió i valors de l’entitat. ​

L'apunt

Trobareu més informació sobre aquesta qüestió, al cercador d’accions i recursos