Passos a seguir

Pas 1. Compromís

Definició del propòsit

El propòsit de les organitzacions no és un concepte nou, tot i que, si es reflexiona sobre la situació actual i el context socioeconòmic i ambiental, mai no havia tingut tant de sentit iniciar un procés de reflexió per definir de manera formal quin és el propòsit de la nostra entitat. ​

​El propòsit ha de ser el far, la guia que ens ha d’ajudar a tenir una visió a llarg termini de la nostra organització, generant un impacte positiu a la societat i al nostre entorn. No s’ha de centrar en l’activitat concreta que fem, sinó en quina és la nostra essència i com, a través d’aquesta essència, generem valor social i ambiental, més enllà del benefici econòmic. ​

​En una primera aproximació, el propòsit corporatiu pot semblar que substitueixi la missió, visió i valors, però en realitat el que fa és incloure’ls i evolucionar-los amb una visió més holística, integrant la nostra proposta de valor. ​

L'apunt

Quan reflexionem sobre el nostre propòsit, hem de pensar en respondre preguntes com:

Per què fem el que fem? Què volem canviar al nostre sector?

Quin és l’impacte positiu que volem generar?

Quin valor aportem a la societat més enllà de la nostra activitat?

Trobareu més informació sobre aquesta qüestió, al cercador d’accions i recursos