Passos a seguir

Pas 2. Anàlisi

Identificació dels riscos ASG

Els riscos ASG (Ambientals + Socials + Governança) són aquells relacionats amb els aspectes ambientals, socials i de governança que poden afectar una organització.

Per tant, s’haurà d’assegurar la seva correcta identificació per tal d’estructurar una gestió eficient, integrant les accions necessàries per evitar-los, reduir-los o gestionar-los en el pla d’acció que es derivi de la nostra estratègia de sostenibilitat. ​

Les fases per a la garantia d’una gestió de riscos ASG eficient són les següents:

L'apunt

Pots consultar quins són els possibles riscos que poden afectar el sector dels serveis mèdics, farmàcia, biotecnologia i ciències de la vida aquí.