Passos a seguir

Pas 2. Anàlisi

Anàlisi de materialitat

La materialitat és el procés que permet identificar els aspectes materials més rellevants o significatius per a l’organització i els seus grups d’interès pel que fa a la sostenibilitat.

Aquest procés es pot abordar des d’una doble perspectiva: per conèixer quin impacte té l’entitat en termes de sostenibilitat i, a la inversa, per saber com qüestions relacionades amb la sostenibilitat poden afectar l’organització. Les últimes tendències en aquest àmbit integren aquesta doble consideració.

*Per a una entitat del sector salut, podrien ser qüestions relacionades amb la formació i el desenvolupament professional del seu equip o la generació de residus perillosos.​

*En el cas d’una entitat sanitària, podria ser, per exemple, com un possible increment de preus de recursos naturals com l’energia o l’aigua afecta la prestació de serveis assistencials.​

Una vegada s’hagin identificat els aspectes materials des d’aquesta doble perspectiva, s’haurà d’assegurar que l’estratègia de sostenibilitat i el pla d’acció consideren actuacions per abordar-los, per tal de reduir els possibles efectes negatius, i potencia accions que generin un impacte positiu a l’organització, a les persones que en formen part, a la societat i a l’entorn.​

L'apunt

Pots consultar quins són els aspectes de sostenibilitat que s’han de tenir en compte per fer una anàlisi de materialitat aquí