Passos a seguir

Pas 2. Anàlisi

Anàlisi del marc normatiu

Tot i que l’estratègia de sostenibilitat ha d’anar sempre més enllà dels requisits legals obligatoris, el marc normatiu relacionat amb els aspectes de bon govern, ambiental i social està evolucionant d’una manera molt ràpida en els darrers anys.

En aquest context, cal conèixer quin és el marc normatiu que aplica a aquestes tres dimensions, tant el marc actual com el dels desenvolupaments que es preveuen en el futur, per poder garantir que el nostre pla d’acció de sostenibilitat contempli actuacions que garanteixin el seu compliment.

Pots consultar aquí la principal normativa en matèria de sostenibilitat incorporada en aquesta Guia.