Passos a seguir

Pas 2. Anàlisi

Diagnosi de la situació actual

El primer pas de la fase d’anàlisi és fer una diagnosi de la situació actual de l’organització pel que fa a la gestió de la sostenibilitat. Aquest procés ha de buscar conèixer quins són els punts forts i les oportunitats de millora en els 5 àmbits de la sostenibilitat, és a dir, amb relació al bon govern; amb els professionals que treballen a l’entitat; en la qualitat del servei i l’orientació als usuaris, respecte a les actuacions de col·laboració amb la comunitat, i en la cura del medi ambient, entre altres aspectes.​

​La gestió de la sostenibilitat és transversal i, per tant, s’hauran de fer servir eines i processos per conèixer la situació actual de la gestió ètica, responsable i sostenible de l’organització. La recomanació és organitzar reunions i/o entrevistes amb les persones clau de l’entitat en els diferents àmbits d’actuació i analitzar la documentació rellevant de l’organisme en aquestes àrees. Tot plegat, amb la finalitat de conèixer quin és el punt de partida per començar a estructurar l’estratègia de sostenibilitat i el pla d’acció.

L'apunt

Per conèixer quins són els punts forts i les oportunitats de millora per fer la diagnosi de la situació de la sostenibilitat en la teva organització, pots clicar aquí.