Passos a seguir

Pas 2. Anàlisi

Model de relació amb els grups d’interès​

Els grups d’interès són totes aquelles persones i grups relacionats, implicats o afectats per l’exercici de la nostra activitat. Per tant, haurem de conèixer les seves necessitats i expectatives en la seva relació amb la nostra entitat, per poder abordar-les a través de l’estratègia de sostenibilitat. ​

​Tota aquesta informació ha de quedar plasmada en el Model de relació amb els grups d’interès, que contindrà, entre altres, aspectes com:

L'apunt

Pots consultar els principals grups d’interès d’una organització en l’àmbit de la salut aquí

Trobareu més informació sobre aquesta qüestió, al cercador d’accions i recursos